Skladová hala Velux

Skladovací hala v prostoru proluky mezi výrobními halami

Máte podobný projekt? My vám s tím poradíme.

Služby
Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
Investor
BKR ČR, s.r.o.
Místo
Vyškov

Průběh realizace

V průběhu realizace, bylo velmi složité zkoordinovat průběh jednotlivých stavebních prací s logistikou zásobování okolních výrobních hal