Klub Starý pivovar

Vnitřní rekonstrukce objektu, který je součástí radnice v centru města a který slouží pro pořádání kulturních akcí
Služby
Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
Investor
Město Kroměříž
Místo
Kroměříž

Průběh realizace

Velmi náročné bylo provedení statických úprav a zajištění stropních konstrukcí za plného provozu budovy

Před realizací

Objekt z roku 1774, který byl postupnými úpravami "nějak" opravován, naposledy v 80-tých letech minulého století.